Positieve gezondheid: zó veranderen we de manier waarop we zorg benaderen

positieve gezondheid

 Geschreven door Merita van Mook van Gezond op Maat

In mijn werk als wijkverpleegkundige is het woord kwetsbaarheid niet van de lucht. Kwetsbare ouderen, kwetsbare wijkbewoners. In mijn werkomgeving spreekt men inmiddels al vaker over mensen in een kwetsbare situatie. Een mooie semantische oplossing. Maar ik wil verder gaan, door middel van positieve gezondheid. Want wat zou er gebeuren als we zouden erkennen dat we allemaal kwetsbaar en gewoon menselijk zijn?

Positieve gezondheid werkt voor iedereen

Mijn bovengemiddelde neiging om te zorgen (vind maar eens een hulpverlener zonder deze karaktertrek), maakt mij ontvankelijk voor uitholling en burn-out. Ben ik daarmee sterker dan de kwetsbare wijkbewoner die ik verzorg? Ook als de persoon die ik verzorg juist heel goed in staat blijkt om te gaan met zijn of haar kwetsbaarheden als gevolg van ziekte of beperking? Mij lijkt het belangrijker hoe mijn patiënt en ikzelf omgaan met alles wat we in ons leven tegenkomen. Wat dat ook is: opvoeding, ziekte, kansen, vreugde en verdriet.

Zo opent zich een wereld aan mogelijkheden

Daarom is positieve gezondheid -een nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber uit 2012- voor mij een manier om de samenleving een beetje mooier te maken. Want bij positieve gezondheid gaat het niet om ziek of gezond zijn. Het gaat om de manier waarop je omgaat met de dingen die op je pad komen, in plaats van de aandacht te richten op beperkingen die dit eventueel oplevert. Als je zo naar je leven kijkt -en als zorgverlener naar degene die jij bijstaat- opent zich een wereld aan mogelijkheden.

Vraag je dit eens af

Hoe ga ik om met positieve en negatieve gebeurtenissen in mijn leven? Kan ik de regie over mijn leven houden, ook als ik hulp van anderen nodig heb? Hoe kan ik mijn kwetsbaarheden (menselijkheden!) serieus nemen, zonder mijn kracht uit het oog te verliezen? Door deze vragen aan onszelf en anderen te stellen, verdiepen we de manier waarop we met elkaar omgaan.

Zorgen voor wordt begeleiden van

Voor mij betekent dit dat ik niet meer hoef te zorgen voor iemand, maar alleen hoef te zorgen dat ik mijn patiënt zo goed mogelijk begeleid op zijn of haar gekozen pad. Wat veel meer uitdaging betekent voor mij. Want dit vraagt gezamenlijk besluiten vormen en nemen (in plaats van ‘de zuster bepaalt’). Ik moet de inhoudelijke kennis die ik heb op een persoonlijke manier overbrengen. Het vraagt, kortom, om wezenlijk contact. Medicalisering verandert in zingeving. Bingo, meteen mijn risico op uitholling en burn-out als zorgend persoon, geminimaliseerd!

Samen veranderen we de samenleving

Als we het voor elkaar krijgen om op deze manier met elkaar om te gaan in de zorg, kan dat een enorme kanteling geven in de samenleving. Dat komt door de aantallen waar het om gaat: bijna 2 miljoen zelfstandig wonende Nederlandse 18‑plussers ontvangen zorg en ondersteuning (nog buiten medische zorg gerekend) en ruim 1 miljoen mensen werken in de zorg. Daarmee heb je de noodzakelijke 15% die volgens ‘transitieprofessor’ Jan Rotmans nodig is om een verandering teweeg te brengen in de samenleving! Het kan!

Deel dit inspirerende blog!
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Reageer op dit artikel

 

Boekentips van Merita

Brieven aan een jonge dichter

Geweldloze communicatie

Narratieve begeleidings-

kunde

De zin van het bestaan

Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

Een vorm van beschaving

Walden

Heelheid

 

Merita van Mook heeft 30 ervaring in de gezondheidszorg en werkt vanuit haar eigen praktijk Gezondopmaat positieve gezondheid in de praktijk. Daarnaast is zij coördinator Kenniscentrum Positieve Gezondheid TVN zorgt. Haar overtuiging is dat positieve gezondheid wijkverpleegkundigen terugbrengt bij hun 'core business' aanwezig zijn en dat daardoor zorgvragers beter gezien en gehoord worden.