Goede doelen die onze natuur een handje helpen

Maak kennis met drie goede doelen die zich met hart en ziel inzetten voor natuurbehoud en een gezonder leefklimaat voor mens en dier.

 

Trees for all

Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Deze projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2. Door een relatie te faciliteren tussen de projecten en de deelnemers dragen we bij aan bewustwording van onze onderlinge verbondenheid, afhankelijkheid én daarmee de invloed van menselijk handelen op het klimaat.

Amazon fund

Amazon Fund’s missie is het behouden van Amazone natuur en cultuur. Door een combinatie van bevordering van bewustwording en van medeverantwoordelijkheid voor onze planeet streven wij naar het blijvend functioneren van Amazone flora en fauna als een aaneengesloten ecosysteem dat een natuurlijke woonomgeving biedt voor haar inwoners, voor nu en toekomstige generaties door milieu-educatie, onderzoek en veldstudie, bevordering van kennis over bosproducten zoals van natuurlijke medicijnen, bevorderen van ecotoerisme, ondersteuning van lokale en inheemse mensen bij hun basisbehoefte.

Oasebos

Oasebos is een professionele en onafhankelijke stichting die zich inzet voor de aankoop en duurzame instandhouding van bedreigde tropische bossen. Oasebos hanteert daarbij een zeer beperkte overhead en een transparante financiële verantwoording.

Gezonde en florerende ecosystemen zijn essentieel voor het voortbestaan van het leven op aarde. De meest ontwikkelde en waardevolle ecosystemen bevinden zich in tropische bossen en helaas verdwijnen deze momenteel sneller dan ooit. De bevolkingstoename en de (korte termijn) gerichtheid op economische groei zijn de voornaamste oorzaken van dit verdwijnen. Volgens de zogenaamde rode lijst van de World Conservation Union (IUCN) worden er 12.000 planten en diersoorten in de wereld met uitsterven bedreigd. Het zijn weliswaar de mensen die deze bedreiging veroorzaken, maar het zijn ook de mensen die voor herstel kunnen zorgen. De initiatiefnemers van Oasebos willen hun steentje bijdragen aan de bescherming van het oorspronkelijke woud op een actiegerichte manier. Zij hebben ervoor gekozen dit te doen door middel van aankoop gevolgd door bescherming.