Geweldloze Communicatie voor zelfsturende bedrijven

Een tool voor zelfsturende bedrijven en horizontale organisaties

Heb je al gehoord over teal of cyaan kleurige organisaties? Zoals Michael al schreef, zijn dat organisaties en bedrijven die zichzelf radicaal anders besturen dan traditionele organisaties. Na het lezen van het boek "Reinventing Organizations" van Frederic Laloux zijn wij geïnspireerd geraakt om ook YouBeDo op deze manier te in te delen. Hoewel ik hier erg enthousiast van wordt vraag ik mij ook af hoe we daad bij woord voegen. Hoe gaan we daadwerkelijk zelfsturingheelheid en een bezielde missie faciliteren? Ik geloof dat Geweldloze Communicatie essentieel is om deze uitgangspunten tot leven te brengen.

avatar-mark-marijnissen-youbedoDoor Mark MarijnissenTechy Happiness Guru bij YouBeDo

Geweldloze Communicatie: een tool voor zelfsturende bedrijven

Even een opfrissertje

De drie belangrijkste revoluties binnen zelfsturende teal organisaties:

1. Zelfsturing: Alle macht en verantwoordelijkheid ligt bij de werknemers, en niet bij een manager.
Er is geen hiërarchie van macht en verantwoordelijkheid waarbij de hoogste manager bepaalt wat de mensen onder hem of haar moeten doen. Iedereen werkt zelfsturend. Dat betekent dat alle werknemers alle vrijheid én verantwoordelijkheid hebben om te bepalen hoe ze bijdragen aan YouBeDo's bezielde missie.

2. Bezielde missie: oprecht gedreven door een missie, en niet door geld.
Veel traditionele organisaties hebben een missie, maar laten zich sturen door de groei en winst uitgedrukt in euro's. Toen ik YouBeDo voor het eerst ontdekte, heb ik dan ook overal gezocht naar het addertje onder het gras: waarom doneren ze 10% aan goede doelen? Hoe verdienen ze hier geld mee? Dat addertje blijkt er niet te zijn want YouBeDo laat zich niet leiden door geld maar door een bezielde missie: alternatieven voor bestaande systemen maken zodat er vanuit bestaande geldstromen een substantieel deel naar projecten gaat die bijdragen aan de mensheid en de aarde.

Hoewel geld ons niet leidt, beseffen we ons wel dat het noodzakelijk is voor een gezond bedrijf om voldoende te verdienen. Wij zien geld dan ook als zuurstof, zonder geld is het moeilijk voor een organisatie om staande te blijven.

3. Heelheid: wat goed is voor jou, is ook goed voor het bedrijf.
Bij traditionele organisaties ontstaat er maar al te vaak conflict of spanning tussen het welzijn van de werknemer en het welzijn van het bedrijf. Een teal organisatie gelooft dat een gezond bedrijf bestaat uit gelukkige werknemers en een balans tussen geven en nemen. Dat betekent ook dat je meer bent dan je functieomschrijving. Overigens identificeer je je binnen het bedrijf niet langer met één functieomschrijving, maar ben je vrij om één of meerdere rollen op je te nemen.

Wat is Geweldloze Communicatie?

Geweldloze Communicatie is een communicatie-model ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het model legt uit welke taal compassie en verbinding blokkeert, en welke taal juist voor compassie en verbinding zorgt. Het is model is direct toepasbaar op jouw communicatie en levert inzicht op in emoties van jouzelf en de ander. Het wordt succesvol toegepast voor coaching, communicatievaardigheden en conflictbemiddeling en onder andere ingezet bij scholen, gevangenissen, bedrijven en in persoonlijke sfeer

De uitgangspunten van Geweldloze Communicatie sluiten nauw aan op die van een teal organisatie. Hierdoor biedt Geweldloze Communicatie een concrete manier om werknemers  om communicatievaardigheden te leren en stimuleert het persoonlijke groei,  elementen die nodig zijn om teal-kleurige organisatie succesvol te laten zijn. 

Neem bijvoorbeeld heelheid. Zowel teal-kleurige organisaties als Geweldloze Communicatie zijn overtuigt dat jezelf opofferen niet bijdraagt aan de organisatie of elkaar. Geweldloze Communicatie leert hoe je stap voor stap in contact kan komen met je behoeftes en hoe je hier duidelijk en effectief over kunt communiceren. Geweldloze Communicatie daagt je uit goed naar jezelf te luisteren en voor jezelf op te komen.

Een ander aspect is zelfsturing. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om aan iets bij te dragen. Dat is een radicaal andere overtuiging dan sommige traditionele organisaties waar men gelooft dat werknemers inherent lui zijn. Straffen en beloningen stimuleren de extrinsieke motivatie  en ondermijnen de intrinsieke motivatie . Zo beweert het boek Reinventing Organizations dat prestatiegerichte beloningen zorgen voor minder efficiëntie, minder samenwerking of ongezonde competitie. Geweldloze Communicatie biedt een concreet alternatief voor prestatiegerichte beloningen door jou te leren hoe je de intrinsieke motivatie kunt aanspreken (in jouzelf en in anderen).

Tot slot is er ook conflictbemiddeling. Als iedereen in een teal organisatie op hetzelfde niveau werkt en er dus geen manager meer is, wie lost er dan spanningen en conflicten op? Hoe zorg je dat samenwerking efficiënt verloopt en niet chaotisch word? Geweldloze Communicatie kan werknemers leren de samenwerking te verbeteren door conflicten te bemiddelen. Ernstige conflicten kunnen worden opgelost door een onafhankelijke bemiddelaar getraind in Geweldloze Communicatie. Zo kan harmonie en samenwerking gefaciliteerd worden zonder managers van bovenaf.

Geweldloze Communicatie bij YouBeDo

Ik, Mark, ben getraind in Geweldloze Communicatie en begeleid al enkele jaren oefengroepen en workshops in deze methode. Dat doe ik vanuit mijn bedrijf Leven in Compassie. Ik ga verkennen hoe ik Geweldloze Communictie kan inzetten om YouBeDo te helpen de teal-kleurige uitgangspunten te implementeren. In een serie blogposts zal ik delen op welke manier Geweldloze Communicatie bij kan dragen aan de transformatie van YouBeDo. Er komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals:

  • Hoe bepaal je zelfsturend jouw eigen salaris?
  • Zijn vrijheid en verantwoordelijkheid in conflict met elkaar? Zorgt zelfsturing voor onverantwoordelijk gedrag? Hoe laat je iemand verantwoordelijkheid nemen zonder ze te straffen en belonen? 
  • Hoe ga je om met conflict? Zo ontstaat er wel eens frustratie als iemand onze hulp nodig heeft van één van onze IT specialisten om zijn of haar taken te kunnen, maar de IT-afdeling keer op keer geen tijd heeft. Kan ik vanuit Geweldloze Communicatie een manier verzinnen om voor begrip te zorgen?

 

Voor vragen over Geweldloze Communicatie en zelfsturende bedrijven, ben ik altijd bereikbaar via mark@levenincompassie.nl. Je kan natuurlijk ook contact op nemen met de rest van het team via info@youbedo.com.

Tot snel!

Leer meer over Geweldloze Communicatie en zelfsturende organisaties

1 comment

Reageer op dit artikel