Duurzaam ondernemen: Hoe begin je?

duurzaam ondernemen

Ilona Buddingh'-Maas   Auteur van het boek 'BEGIN met Duurzaamheid'

Je hoort veel over duurzaamheid, maar je doet er zelf nog weinig mee. Herken je dat? Voor mij was dit lange tijd het geval. Ik had een leuke en comfortabele positie als Brand Manager in de sector Fast Moving Consumer Goods en een volgeplande agenda. In de periode rond de geboorte van mijn eerste dochter, was er afstand met mijn werk en kwam ik dichter bij mezelf. Mijn energie voor mijn toenmalige werk nam af. Het werd duidelijk dat ik mijn nieuwe richting ‘moest’ gaan ontdekken.

Zo vind je de motivatie

Ik ben informatie gaan zoeken en kwam op de grootte en impact van de ‘Plastic Soep’ in de oceanen, en op schadelijke stoffen in producten die we dagelijks gebruiken. Ik ontdekte hierin mijn behoefte aan natuurlijke alternatieven en een wereld zonder afval. Ik vond dit terug in het onderwerp duurzaamheid. 

Motivatie voor duurzaamheid ontstaat als je hier je eigen visie over ontwikkelt. Een persoonlijke visie op duurzaamheid die jou raakt en die dit onderwerp voor jou duidelijk en relevant maakt. Dit bleek voor mij de game-changer. Iedereen is anders, ervaart situaties anders, en kan zich door iets anders persoonlijk verbonden gaan voelen met een onderwerp als sociaal en duurzaam ondernemerschap. Het gaat erom dat je motivatie voor duurzaamheid in jezelf vindt. Op een manier en stijl die bij jou past en jou aanspreekt. Die vrijheid heb je.

BEGIN met duurzaamheid

Hoe ontwikkel je die visie op duurzaamheid? Of dit nu voor je eigen bedrijf is, of vanuit je zakelijke rol binnen de organisatie waar je voor werkt. Hoe BEGIN je? Hier heb ik de afgelopen vijf jaar een handvat voor ontwikkeld: vijf BEGIN-stappen.

Deze leidden voor mij tot de verandering van feitelijk weinig met duurzaamheid doen, naar mij volledig willen inzetten voor het realiseren van een duurzame wereld. Met passie, plezier en blijvende motivatie om steeds weer een nieuwe stap te zetten.

Vijf BEGIN-stappen

De vijf BEGIN-stappen zijn een richtlijn, een handvat en een ankerpunt om je eigen motivatie voor duurzaamheid te vinden en om hier vanuit leiderschap invulling aan te geven. Ze staan voor:

Bewustwording

Erkennen van belemmerende systemen

Gelijkwaardigheid

In verbinding zijn

Nemen van verantwoordelijkheid

De stappen beschrijven een proces dat steeds opnieuw begint, zich verdiept en doorontwikkelt. Het begint steeds opnieuw met Bewustwording van je eigen visie, en van jouw persoonlijke ‘Waarom’ voor de verschillende elementen van sociaal en duurzaam ondernemerschap. De andere BEGIN-stappen geven een richtlijn voor de ‘How’ en ‘What’ om hier invulling aan te geven. Wat het je oplevert, is het vinden van dátgene wat jou motiveert en inspireert om je voor duurzaamheid in te zetten, waardoor je hier aan bij wilt dragen, hoe druk je het ook hebt.

Een mooiere wereld

Ik zie een wereld voor me met schone lucht, schoon water en schone grond. Een gezonde leefomgeving met gezonde voeding en schoon drinkwater. Een wereld zonder afval en zonder schadelijke stoffen, met bescherming van onze natuur, ecosystemen en natuurlijke bronnen. Waarbij welzijn voor iedereen voorop staat, en we respectvol omgaan met alle mensen, dieren en natuur. Een mooiere wereld waar ik graag aan bijdraag. BEGIN je ook? Mijn boek is te bestellen op YouBeDo.com. Dank je alvast voor jouw bijdrage!

Begin met duurzaamheid

Reageer!

 

Boekentips van Ilona

    

 

De menselijke maat

Als het om klimaat gaat moeten we 10.000 jaar vooruit kijken. Misschien zijn mensen in de toekomst wel blij met een beetje extra broeikasgas, want daardoor is de ijstijd waarin zij leven niet zo koud.

Blauwe economie

Blauwe economie

Door te kijken naar de wijze waarop organismen zijn gevormd en functioneren, kunnen we oplossingen formuleren voor echt duurzaam produceren en consumeren.

 

Start with why

 

Start with why

Welke kwaliteiten hebben leiders nodig om anderen te motiveren? Dit boek onderzoekt het aan de hand van de verhalen van onder andere Martin Luther King, Jr. en Steve Jobs.

 

material matters

Material matters

In dit boek wordt een wereld geschetst waarin de consument niet langer 'eigenaar' maar 'gebruiker' is, materialen rechten krijgen en afval verleden tijd is.

Cradle to cradle

Cradle to cradle

De ultieme vorm van duurzaam ondernemen is Cradle to Cradle. Het betekent dat de grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen.

Welvaart zonder groei

Welvaart zonder groei

Tijdens het najagen van het goede leven vandaag de dag tasten we het fundament van ons welzijn aan. Steeds nieuwe materiële consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. Worden we daar wel gelukkig van?

Over Ilona  Buddingh’-Maas  

Na circa 10 jaar ervaring in de sector Fast Moving Consumer Goods en persoonlijke ontwikkeling, is Ilona in vijf stappen begonnen met duurzaamheid. Ze schreef daarover het boek Begin met Duurzaamheid. Daarnaast geeft ze lezingen en workshops.